Evsel Atıksu Arıtma Tesisi


Evsel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (1)Evsel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (2)Evsel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (3)Evsel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (4)Evsel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (5)

Evsel atıksu; en genel tanım olarak insani kullanım sonucu oluşan genellikle evlerin, iş yerlerinin, sanayi tesisleri ve işyerlerinin mutfak ve banyolarından kaynaklı kirlilik konsantrasyonu yüksek ve muhakkak arıtılması gereken atıksulardır. Evsel atıksu arıtma tesisleri tarafımızdan paket veya betonarme olarak dizayn edilmektedir.

 

ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK olarak, bu sistemlerin tasarım ve projelendirmelerinde atıksuyun karakterizasyonuna bağlı olarak size en uygun evsel atıksu arıtma tesisini seçip, mühendislik açısından optimum “maliyet-performans” mantığı çerçevesinde f iziksel arıtmayı takiben kimyasal ve biyolojik arıtma süreçlerini esas almakta, tam otomatik çalışan ve bu nedenle personel istihdamına gerek duyulmayan %100 proses memnuniyet garantisi ile anahtar teslimi tesislerimizi hizmetinize sunmaktayız.

 

Tesisten çıkan arıtılmış suyun doğrudan deşarj edebileceği gibi, bahçe sulamada da kullanılabileceğini belirterek, çıkış suyundaki kirlilik parametrelerinin 25687 sayı ve 31.12.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin öngördüğü deşarj standartlarına uygun kriterlerde olacağını taahhüt etmekteyiz.
EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ UYGULAMA ALANLARI


 • Konutlar ve Toplu Konutlar.
 • Askeri Birlikler
 • Turistik Tesisler
 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşları
 • Yazlık Siteler  ve  Villalar
 • Mezbahaneler
 • Köy ve Belediyeler
 • Dinlenme Tesisleri
 • Sosyal Tesisler
 • Okullar
 • Hastaneler
Büyük ölçekli endüstriyel tesislerden kaynaklanan ve biyolojik olarak parçalanabilen kirlilik içeren atık sular ile yüksek nüfus içeren yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık suların arıtılmasında betonarme atık su arıtma tesisleri tercih edilir. Genel olarak biyolojik arıtma prosesleri kullanılır. Kimyasal ve fiziksel arıtma prosesleri de bu tesisler de yardımcı üniteler olarak kullanılabilmektedir.


Betonarme atıksu arıtma tesisleri dikdörtgen veya dairesel olacak şekilde kurulabilirler. Özellikle inşaat yapılmasının uygun olduğu tesislerde betonarme arıtma tesislerinin kurulması ilk yatırım ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Diğer Atıksu ArıtmaTesisi Hizmetlerimiz;
 

 • Betonarme atıksu arıtma tesisi
 • Sac paket atıksu arıtma tesisi
 • Biyolojik atıksu arıtma tesisi
 • Kimyasal atıksu arıtma tesisi
 • Önlem atıksu arıtma tesisi
 • Anaerobik atıksu arıtma tesisi
 • Greywater atıksu arıtma tesisi

Web Tasarım ve Uygulama | RF