Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi


Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (1)Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (2)Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (3)Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (4)Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (5)Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (6)Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (7)Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (8)Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi - Resim (9)


Endüstriyel atıksu arıtma sistemleri, sanayi tesislerinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilmektedir.


Farklı üretim proseslerine sahip endüstrilerden kaynaklanan atıksuların arıtılması ve geri kazanılması farklı çözümler gerektirir. Bu farklı çözümlere ulaşmak ise teknoloji, deneyim ve bilgi birikimini gerekli kılar.


Kimyasal arıtma ürünleri kimyasal metodlar kullanılarak fiziksel arıtma işlemleri sonrası uzaklaştırılamamış suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. İmalat programımız dahilinde bulunan hızlı ve yavaş karıştırma üniteleri kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri kimyasal arıtma proseslerinde rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır.

 

Kimyasal atıksu arıtma tesisleri, farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerden kaynaklanan endüstriyel nitelikli ve biyolojik olarak parçalanamayan kirlilik muhteva eden atıksuların arıtımı için atıksuyun niteliği ve miktarına göre dizayn edilirler.

Kimyasal atıksu arıtma tesislerinde arıtılacak atıksular laboratuar ortamında oluşturulan prototip tesislerde optimum performans ile çalışabilecek şekilde projelenirilir.

 

Kimyasal Arıtma Tesisi İnşaat Detayları

 

Kimyasal arıtma tesisi inşaasında sektörel deneyimimize, laboratuar çalışmalarımızı  da ekleyerek en uygun koşullarda çalışan arıtma tesisleri kuruyoruz. İnşaa ettiğimiz kimyasal atıksu arıtma tesislerini gelecekte büyüyen iş hacminize de cevap verebilecek şekilde projelendiriyoruz.

 

İşletmelerden kaynaklanan atıksuların karakteristiğine ve debisine göre inşaa edilen kimyasal atıksu arıtma tesisleri kimyasal çöktürme ve koagülasyon işlemlerini kullanır. Laboratuar ortamında yapılan jar testleri ve kirlilik tayinleri ile oluşturulan en iyi prototip inşaa edilecek atıksu arıtma tesisinin sistemini oluşturur.


Aynı zamanda kimyasal atıksu arıtma tesisleri değişken karakteristikli atıksulara da cevap verebilir şekilde dizayn edilmektedir. Bu gibi durumlarda mühendis ekibimizin arıtma tesisinde yaptığı verimlilik analizleri ile arıtma tesislerinin sorunsuz çalışması sağlanır.


Üretim ve sanayi tesislerinin, üretim aşamalarında gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda oluşacak atıksuları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları çerçevesinde arıtması gerekmektedir. Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atıksu miktarı, atıksuyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir. 

 

PROSES AŞAMALARI:

 • İşletme prosesinin incelenmesi
 • Atıksu debi ve karakterizasyon çalışmaları
 • Atıksu arıtılabilirlik testlerinin yapılması
 • Atıksu arıtma tesisinin dizaynı ve projelendirilmesi
 • Tesisin inşaası ve montajı
 • Tesisin İşletmeye  alınması
 • Tesis personelinin eğitimi
 • İşletme ve bakım hizmetleri
 • Yasal İzinlerin alınması 

 

ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK; sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular ile ilgili olarak laboratuar şartlarında arıtılabilirlik testleri uygulamaktadır ve laboratuar ortamında yapılan çalışmaların sonucuna göre en uygun arıtma prosesini dizayn etmektedir. Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri betonarme, paket (ST 37 sac) veya CTP malzemeden imal edilebilmektedir. 


ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA UYGULANAN SEKTÖRLER

 • Deri fabrikaları
 • Et Entegre Tesisleri ve Kesimhaneler
 • Un ve Makarna Üretim Tesisleri
 • Konserve ve Deniz Ürünleri Fabrikaları
 • Şarap ve Bira Fabrikaları
 • S üt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisleri
 • Tekstil Fabrikaları
 • Karışık Endüstriyel Kökenli Atıksular (Organize Sanayi Bölgeleri)
 • Bitkisel Yağ Üretim FabrikalarıWeb Tasarım ve Uygulama | RF